Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Image RemovedImage Removed


Op deze pagina treft u aan hoe uw organisatie een iDEAL, iDIN of Incassomachtigen Licentie- of Certificaathouder. Of hoe u zich kan laten accrediteren voor de rol van iDEAL C2C Provider of voor de rol van Mandaat Service Provider Incassomachtigen.

...

  • Klik hier voor de aanvraag om een iDIN / Incassomachtigen Licentiehouder (Issuer of Acquirer) te worden;Klik hier voor de aanvraag om een iDEAL Certificaathouder (Collecterende Payment Service Provider of C2C Provider) te worden;
  • Klik hier voor de aanvraag om een iDIN / Incassomachtigen Certificaathouder (Digital Identity Service Provider, Routing Service Provider of Validation Service Provider) te worden;
  • Klik hier voor de aanvraag om een Mandaat Service Provider¬†(Incassomachtigen Geaccrediteerde partij) te worden.

...

titleNote t.b.v. verplichtingen registratie als betaaldienstverlener

...

  • .

...